Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kê toán trưởng - Khách sạn Alba & Alba Spa

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quản lý và đánh giá được khả năng làm việc của các vị trí kế toán trong phòng.

o Chịu trách nhiệm hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của Group, của công ty đúng hạn từ đó đưa ra các ý kiến phân tích, khuynh hướng phát triển, điểm mạnh, điểm yếu và các đề xuất để có được các điều chỉnh phù hợp.

o Tham gia như một thành viên của ban quản lý và tư vấn về tài chính, đồng thời xem xét tính hợp pháp của tất cả các vấn đề đang áp dụng.

o Phát triển công tác kế toán, và hệ thống văn bản pháp luật để duy trì hoạt động tối ưu, chính xác và phù hợp. Luôn luôn duy trì và cập nhật các quy định, chính sách mới để áp dụng cho khách sạn.

o Nghiêm chỉnh, tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ trong khách sạn để đảm bảo rằng các số liệu tài chính kế toán là chính xác.

o Thường xuyên rà soát, kiểm tra các báo cáo đã làm và đã gửi cho những người liên quan về nội dung, chất lượng, sự chính xác và tìm ra mọi sai lệch để điều chỉnh kịp thời.

o Ký duyệt các chứng từ hàng ngày như: Yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, phiếu chi, phiếu hạch toán…

o Chuẩn bị và phân tích kế hoạch tài chính cho cả ngắn hạn và dài hạn

o Lập ngân sách hàng năm và so sánh số thực tế đã đạt được theo từng khoản mục của ngân sách. Thêm vào đó cũng cần xem xét kỹ các điểm khác biệt giữa số ngân sách và số thực tế.

o Lập các báo cáo tiền mặt và ngân hàng cũng như lập kế hoạch quản lý dòng tiền. Ký duyệt tất cả các khoản tiền thu vào, chi ra. Đồng thời đảm bảo chứng từ đầy đủ và được đính kèm với phiếu thu, chi.

o Ký duyệt trên tất cả các khoản giảm trừ, điều chỉnh, giảm giá… và đảm bảo rằng các khoản này cũng phải được Giám đốc ký thường xuyên.

o Đảm bảo việc kiểm kê hàng tháng và xác định được chi phí của tất cả đồ ăn, đồ uống, vật dụng cho khách và các mặt hàng khác đã được thực hiện bởi Kế toán giá thanh và các bộ phận .

o Đảm bảo việc kiểm kê tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ nửa năm hoặc 1 năm 1 lần

o Theo dõi và cập nhật tất cả các hợp đồng bảo hiểm của tòa nhà.

o Cùng với Giám đốc khách sạn ký trên tất cả séc và phiếu chi từ các tài khoản ngân hàng.

o Đảm bảo tất cả các khoản lương chưa phát phải đặt cọc vào ngân hàng thay vì giữ lâu tại quỹ.

o Ký trên các báo cáo ngày, báo cáo tháng và các báo cáo khác.

o Ký trên tất cả các phiếu hạch toán trước khi cập nhật vào hệ thống.

o Đảm bảo triển khai chặt chẽ tất cả các chính sách và mẫu biểu về việc thanh toán chậm.

o Đảm bảo việc lưu giữ chứng từ theo từng khách hàng đối với công nợ phải thu, phải trả.

o Kiểm soát và ký toàn bộ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng cung cấp hàng hóa, hợp đồng bán phòng…trước khi chuyển Giám đốc ký. 

o Đảm bảo rằng tất cả các vấn đề về thuế đang được kiểm soát & xử lý một cách hợp lý và phù hợp với công ty và pháp luật.

Job Requirement

 Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm với vị trí tương đương

 Khả năng linh hoạt, chịu áp lực công việc cao

Tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công viêc

Khả năng quản lý

Similar Jobs

IT Staff

Salary: Negotiable
Posted 538 days ago
IT Staff

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.