Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Bảo Vệ

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Bảo vệ cửa hàng công ty, có trách nhiệm trông giữ cửa hàng công ty. Bàn giao các công việc cần thiết cho ca sau. Kịp thời thông báo cho cửa hàng & công ty biết khi có các vấn đề về an toàn, an ninh tại cửa hàng công ty. Dưới sự quản lý trực tiếp của Giám đốc nhân sự và Quản lý cửa hàng.

Job Requirement

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…Người lao động không được đưa người lạ, bạn bè…vào cửa hàng công ty trong thời gian làm việc. Người lao động không được uống rượu, bia trong giờ làm việc tại cửa hàng công ty, cam kết đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.