Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên giao nhận hàng hóa

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhận đơn hàng từ bộ phận bán hàng, làm đơn hàng và lên thông tin đơn hàng.
 • Điều chỉnh, sắp xếp, điều phối việc giao nhận hàng với kho, phòng kinh doanh và khách hàng.
 • Điều phối đơn hàng cho bộ phận giao nhận để giao hàng đúng thời gian cho khách hàng.
 • Trực điện thoại, xử lý thắc mắc hay các vấn đề phát sinh trong lúc giao nhận.
 • Luân chuyển hàng hóa kịp thời theo nhu cầu bán hàng.
 • Quản lý hàng tồn kho.

Job Requirement

 • Nam, tốt nghiệp Trung Cấp.
 • Kinh nghiệm 6 tháng đến 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực tương tự. Nếu chưa có kinh nghiệm thì thành tích học tập khá trở lên, hạnh kiểm tốt.
 • Có khả năng lập bảng biểu, tổng hợp và phân tích số liệu kinh doanh
 • Nhanh nhẹn, chăm chỉ, kỹ tính, có trách nhiệm cao.
 • Biết sắp xếp công việc khoa học.
 • Mong muốn gắn bó với công ty lâu dài.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.