Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Kế toán công nợ

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Theo dõi chi tiết các khoản phải thu, phải trả cho các khách hàng( bao gồm khách hàng trong nước, nước ngoài và các nhà cung cấp hàng hóa, NVL, phụ kiện…)
 • Theo dõi chi tiết các khoản mua hàng từ bên ngoài và bán hàng cho các đại lý ký gửi theo từng chủng loại, số lượng, giá trị.
 • Tiếp nhận, kiểm tra nội dung hợp đồng.
 • Lập báo cáo tháng cho KTT các khoản phải thu, phải trả, lũy kế còn tồn đọng theo từng mã khách hàng.
 • Thực hiện công việc nhập kho, đối chiếu số liệu và kiểm tra chéo số lượng hàng hóa mua về được ghi nhận giữa thủ kho và bộ phận mua.
 • Theo dõi và hạch toán chi tiết các khoản tạm ứng, hoàn ứng theo từng mã nhân viên.
 • Thực hiện các công việc lưu trữ hợp đồng, hóa đơn, tài liệu kế toán….và các công việc khác được giao bởi KTT

Job Requirement

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán công nợ.
 • Cẩn thận, chỉn chu trong công việc.
 • Kỹ năng máy tính: word, excel, powerpoint

Similar Jobs

Data Analyst

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Data Analyst

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.