Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Sales Assistant

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Responsible for the daily store operations
 • Chịu trách nhiệm cho các hoạt động hàng ngày tại cửa hàng
 • Provides excellent customer service and maintains a pleasant shopping environment consistent with our brand image
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất và duy trì một môi trường mua sắm phù hợp với hình ảnh thương hiệu của chúng tôi
 • Calls on current and potential customers to establish and maintain client relationship
 • Có các cuộc gọi tới các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng để thiết lập và duy trì mối quan hệ khách hàng
 • Keep customers informed on new products or services, changes, etc.
 • Luôn thông báo cho khách hàng về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, thay đổi, v.v...
 • Identifies and handles client enquiries and concerns
 • Xác định và xử lý các yêu cầu và mối quan tâm của khách hàng
 •  Executes sales plans and participates in marketing events and promotion programs
 • Thực hiện kế hoạch bán hàng và tham gia vào các sự kiện tiếp thị và chương trình khuyến mãi
 • Communicates feedback gathered through in-store activities to store management
 • Truyền đạt lại phản hồi của khách được thu thập thông qua các hoạt động trong cửa hàng để quản lý cửa hàng
 • Keeps records and reports on sales activities
 • Lưu giữ hồ sơ và báo cáo về hoạt động bán hàng
 • Other duties as assigned
 • Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

 • At least 3 years of relevant experience in high-end fashion, luxury industry or in similar capacity
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang cao cấp, công nghiệp cao cấp hoặc các lĩnh vực tương tự
 • Passion in retail industry with good selling skills
 • Có niềm đam mê trong ngành bán lẻ với kỹ năng bán hàng tốt
 • Likes fashion and appreciates quality products
 • Thích thời trang và có khả năng đánh giá các sản phẩm chất lượng
 • Fluent in English and Chinese. French or Japanese is a plus
 • Thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung. Tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật là một điểm cộng
 • Must be a good team player.
 • Là 1 nhân viên tốt

Similar Jobs

[HN] NHÂN VIÊN KINH DOANH GT - HRC

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
[HN] NHÂN VIÊN KINH DOANH GT - HRC

[HN/Full-time] Boutique Sales Associate for Hanoia

Salary: Negotiable
Posted 16 days ago
[HN/Full-time] Boutique Sales Associate for Hanoia

Sales Manager

Salary: Negotiable
Posted 24 days ago
Sales Manager

Store Manager

Salary: Negotiable
Posted 93 days ago
Store Manager

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.