Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Sourcing Executive

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

I. Vai trò/ Role

Thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Phát triển nguồn cung ứng cho thương hiệu Hanoia và các   công việc được giao từ Ban Giám đốc Công ty và người quản lí. Chuyên viên phát triển nguồn cung ứng sẽ triển khai công việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đưa ra các gợi ý về các vấn đề kỹ thuật và vật liệu cũng như tìm ra nhà cung cấp mới, vật liệu mới nhằm truyền cảm hứng cho đội thiết kế về những ý tưởng sáng tạo và phát triển sản phẩm mới.

II. Trách nhiệm chính/ Major responsibilities

 

1. Phát triển sản phẩm mới:

 • Theo dõi các dự án phát triển sản phẩm mới theo các nhiệm vụ được giao từ trưởng phòng
 • Thực hiện các hỗ trợ cần thiết cho đội ngũ sản xuất đặc biệt là cho đơn hàng đầu tiên sau quá trình phát triển sản phẩm mới

2. Phát triển nguồn cung ứng:

 • Nghiên cứu vật liệu / nhà cung cấp phù hợp mới theo kế hoạch phát triển mới
 • Phân tích và đánh giá nhà cung cấp theo nhu cầu thực tế cho sự phát triển nhà cung cấp mới
 • Tạo, thiết lập và kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng với nhà cung cấp
 • Theo dõi và làm việc chặt chẽ với đội ngũ nhân viên bán hàng đối với các đơn hàng phát triển nguồn cung ứng mới

3. Các nhiệm vụ khách được giao bởi quản lí

Job Requirement

- Có kiến thức kĩ thuật hay thiết kế/kiến trúc

- Có kinh nghiệm lựa chọn và làm việc với nhà cung cấp

- Chăm chỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Có Tiếng Anh là điểm cộng

Job tags: Sourcing Executive

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.