Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[ALBA HOTELS] Huế - Kế Toán Doanh Thu

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Kiểm tra các khoản doanh thu từ các dịch vụ khách sạn
- In và lưu hóa đơn bán hàng của tất cả các bộ phận dịch vụ trong ngày trên phần mềm quản lý
- Lập các báo cáo chính xác doanh thu bán phòng và các dịch vụ khác và nộp đúng hạn
- Theo dõi, thu hồi các khoản công nợ phát sinh trong tháng.
- Lưu giữ, kiểm tra các khoản khuyến mãi, giảm giá hay miễn phí đã và đang áp dụng, đảm bảo tuân thủ chính sách tiêu chuẩn theo kết quả phê duyệt
- Đề xuất, lên ý tưởng cho các hoạt động tăng cường kiểm soát chặt chẽ doanh thu và công nợ phải thu.

 

Job Requirement

- Ứng viên từ 25 tuổi trở lên
- Ưu tiên người có kinh nghiệm với vị trí tương đương, từng làm việc trên phần mềm Smile
- Nhanh nhẹn, trung thực, nỗ lực học hỏi

 

Similar Jobs

[ALBA HOTELS] Huế - Trị Liệu Viên Spa

Salary: Competitive
Posted 16 days ago
[ALBA HOTELS] Huế - Trị Liệu Viên Spa

[ALBA HOTELS] Huế - Sales Admin

Salary: Competitive
Posted 16 days ago
[ALBA HOTELS] Huế - Sales Admin

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.