Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HANOIA] Thường Tín - Nhân viên tổ vẽ

Job Description

 • Đọc và hiểu techpack.
 • Nhận định và pha được màu vẽ.
 • Scan hàng vẽ, đi các nét vẽ đẹp, mềm mại.
 • Vẽ đạt các mẫu theo yêu cầu chất lượng của khách hàng.
 • Biết kỹ năng kéo lụa là một lợi thế


Job Requirement

 • Sức khỏe tốt.
 • Tốt nghiệp các trường chuyên ngành mỹ thuật.
 • Tuổi từ 18-45, có nhiệt huyết với công việc và có ý định gắn bó lâu dài với công ty.
 • Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.


 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.