Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba] Huế - Nhân viên vận hành máy

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Tóm tắt công việc:

 • Chịu trách nhiệm trước Quản đốc sản xuất/Trưởng bộ phận về toàn bộ kết quả hoạt động của máy móc thiết bị mình vận hành về sản lượng, chất lượng và định mức.
 • Thực hiện công tác vận hàn máy, báo cáo kịp thời sự cố để có biện pháp kịp thời xử lý sự không phù hợp. 

NHIỆM VỤ CHÍNH: (liệt kê các nhiệm vụ chính của vị trí)

1/ - Thực hiện theo đúng các yêu cầu của công việc vận hành máy móc được phân công.

- Báo cáo kịp thời các sự cố và đề xuất ý kiến để có biện pháp xử lý sự không phù hợp.

2/ - Kiểm tra chất lượng NVL đầu vào.

- Kiểm tra chất lượng của sản phẩm đầu ra.

3/ - Đảm bảo định mức nguyên vật liệu.

4/- Theo dõi, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị.

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ máy móc thiết bị, nhà xưởng.

5/- Thực hiện đúng các yêu cầu của ISO 9001, 14001, 22001, HACCP

- Theo đúng yêu cầu các hệ thống chất lượng và nội quy công ty.

6/- Đề xuất các sáng kiến cải tiến và hợp lý hóa (nếu có)

7/- Thực hiện các công tác do cấp trên trực tiếp phân công.

Job Requirement

Yêu cầu về học vấn:

 • Tối thiểu: Cao Đẳng ngành xử lý nước, Cử nhân Hóa, Cử nhân sinh học

Yêu cầu về kinh nghiệm

 • Từng làm công việc tương tự
 • Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm trong việc vận hành máy.
 • Nắm vững các trang thiết bị có tại Nhà Máy.
 • Nắm vững các qui trình, hướng dẫn vận hành

Các yêu cầu khác:

 • Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm.
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc ở môi trường đa nhiệm vụ.
 • Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, gương mẫu.
 • Sử dụng vi tính thành thạo, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Có thể dịch tài liệu về máy bằng tiềng Anh. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.