Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TAM SON] HCM - PR Executive

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Media

 • Responding to requests for information release or press conference from the media or designating a spokesperson or source of information./ Phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin hoặc họp báo từ các đơn vị báo chí, chỉ định người phát ngôn hoặc nguồn tin phù hợp.
 • Establishing and maintaining relationships with press./Thiết lập và duy trì mối quan hệ với báo chí.
 • Writing & trans press release and other media communication./Viết và dịch thông cáo báo chí cũng như các tư liệu truyền thông khác.
 • Preparing and editing organizational publications, including employees newsletters or brand’s report, for internal and external audiences./Thực hiện và biên tập các tài liệu và ấn phẩn của tổ chức, bao gồm bản tin nhân viên và báo cáo của thương hiệu, nhằm phục vụ các đối tượng trong và ngoài tổ chức.

2. Public Relation/ Quan hệ công chúng

 • Build strong relationship and networks with influencers and celebrities./Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với người nổi tiếng và người có tầm ảnh./ hưởng.
 • Prepare and organize events./Chuẩn bị và tổ chức sự kiện.
 • Seek, work closely, and well manage influencers and celebrities for each brand./Tìm kiếm, hợp tác chặt chẽ và quản lý tốt các dự án hợp tác với người nổi tiếng và người có tầm ảnh hưởng cho mỗi thương hiệu.
 • Manage PR aspect of a potential crisis situation./Chịu trách nhiệm kiểm soát và xử lý khủng khoảng về mặt PR.

3. Other administration tasks/Một số công việc quản lý khác

 • Communicate between partners and team to complete contracts, billings, etc./Giao tiếp giữa khách hàng và nhóm để hoàn thành hợp đồng, lập hóa đơn, tài liệu quảng cáo, v.v.
 • Deliver reports, analysis, and other tasks as requested./Cung cấp báo cáo, phân tích và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Job Requirement

Skills/ Kỹ năng

 • Fluent communication and presentation skills, both in verbal and in writing./ Kỹ năng giao tiếp và trình bày thông thạo cả bằng lời nói và văn bản
 • Excellent interpersonal skills./ Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt
 • Fluency in both verbal and written English is preferred./Ưu tiên sử dụng thành thạo cả tiếng Anh nói và viết

Knowledge & Qualification/ Kiến thức & Trình độ

 • BA degree in Communications, Advertising, Business, Marketing or related disciplines./ Bằng Cử nhân về Truyền thông, Quảng cáo, Kinh doanh, Tiếp thị hoặc các ngành liên quan.
 • French skill is optional./Biết tiếng Pháp là lợi thế nhưng không bắt buộc
 • With at least 2 year(s) of marketing communications experiences./ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về truyền thông tiếp thị.
 • Knowledge of high-end product market is an advantage./ Hiểu biết thị trường sản phẩm cao cấp là một lợi thế.
 • Experience in building marketing strategies in all aspects (branding, products, distribution…) is an advantage./ Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing trên mọi phương diện (thương hiệu, sản phẩm, phân phối…) là một lợi thế

Similar Jobs

[TAM SON] HCM - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Trẻ Em Cao Cấp)

Salary: Competitive
Posted 16 days ago
[TAM SON] HCM - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Trẻ Em Cao Cấp)

[TAM SON] HCM - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Nội Thất Cao Cấp)

Salary: Negotiable
Posted 22 days ago
[TAM SON] HCM - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Nội Thất Cao Cấp)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.