Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TAM SƠN] HN - Digital Ads Team Lead/ Trưởng nhóm Quảng cáo Trực tuyến

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Digital Ads Team Lead is responsible for planning, implementing, and executing digital advertising activities for the company's retail and e-commerce products. Their duties include monitoring, analyzing, and measuring the effectiveness of digital advertising activities to optimize the business efficiency of both the retail and e-commerce channels.

Trưởng nhóm Quảng cáo trực tuyến chịu trách nhiệm lập kế hoạch, cài đặt hệ thống và triển khai các hoạt động quảng cáo trực tuyến cho các sản phẩm bán lẻ và thương mại điện tử của Công ty. Việc phụ trách triển khai bao gồm: giám sát, phân tích, theo dõi, đo lường tính hiệu quả của hoạt động quảng cáo trực tuyến, nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh của kênh bán lẻ và thương mại điện tử.

• Plan advertising strategies on digital advertising platforms, aligning them with campaign budgets and objectives.

Lập kế hoạch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến, theo ngân sách và mục tiêu của chiến dịch. 

• Collaborate with the technical team to set up conversion tracking systems across platforms.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để cài đặt hệ thống theo dõi chuyển đổi (conversion tracking) trên các nền tảng. 

• Directly execute, or coordinate with team members to implement planned advertising strategies, ensuring optimal content, imagery, quality, and advertising costs to ultimately drive sales results on retail and e-commerce channels.

Trực tiếp thực hiện, hoặc điều phối các nhân viên trong nhóm thực hiện kế hoạch quảng cáo đã đặt ra, đảm bảo tối ưu nội dung, hình ảnh, chất lượng, chi phí quảng cáo, nhằm đem đến hiệu quả cuối cùng là kết quả bán hàng trên các kênh bán lẻ và thương mại điện tử.

• Provide weekly/monthly/quarterly/yearly performance reports as required.

Báo cáo kết quả công việc theo tuần/tháng/quý/năm theo yêu cầu.

• Collaborate in executing other digital marketing tasks as assigned by the Line Manager.

Phối hợp thực hiện các công việc khác của Digital marketing trong phạm vi phân công của Trưởng bộ phận. 

Job Requirement

• Graduated from college/university with a minimum of 5 years' experience in digital marketing & performance ads, or a minimum of 2 years' experience specifically in performance ads for an e-commerce platform.

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học và có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm digital marketing & performance ads, hoặc tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm performance ads cho một hệ thống Thương mại điện tử.

• Proficiently use online advertising platforms (such as Google, Facebook, TikTok, Zalo, etc.), as well as tools and systems for conversion tracking and monitoring digital marketing effectiveness.

Sử dụng thành thạo các nền tảng quảng cáo trực tuyến (Google, Facebook, Tiktok, Zalo, …), cũng như các công cụ và hệ thống theo dõi chuyển đổi, theo dõi hiệu quả digital marketing. 

• Able to evaluate and analyze data, as well as to plan and manage teams effectively.

Có năng lực đánh giá và phân tích số liệu, năng lực lập kế hoạch và quản lý team.

• Have a passion for the Digital Marketing field. Exhibit a proactive attitude, responsibility, willingness to learn, and a quick grasp of new knowledge regarding Digital Marketing-related technologies.

Đam mê lĩnh vực Digital Marketing. Thái độ cầu tiến, có trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu nhanh những kiến thức mới về các công nghệ liên quan đến Digital Marketing.

• Have at least an intermediate level of proficiency in English.

Tiếng Anh nghe, nói, đọc & viết mức khá trở lên.

• Experience in the fashion industry is preferred.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang.

• Able to work under pressure and overtime (if required).

Có khả năng làm việc dưới áp lực và làm việc ngoài giờ (nếu cần).

Similar Jobs

[TAM SƠN] HN - Admin Intern/ Thực tập sinh Hành chính

Salary: 0 - 4,000,000 VND
Yesterday
[TAM SƠN] HN - Admin Intern/ Thực tập sinh Hành chính
New

[TAM SƠN] HN - Retail Brand Manager

Salary: Competitive
Posted 6 days ago
[TAM SƠN] HN - Retail Brand Manager
New

[TAM SON] HN - Nhân Viên Điều Phối Hàng Hóa (Ecom)

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND
Posted 24 days ago
[TAM SON] HN - Nhân Viên Điều Phối Hàng Hóa (Ecom)

[TAM SƠN] - HN Customer Service Executive

Salary: Competitive
Posted 28 days ago
[TAM SƠN] - HN Customer Service Executive

[TAM SƠN] HN - CRM EXECUTIVE (PRESITAGE CLIENT)/ CHUYÊN VIÊN CRM (KHÁCH HÀNG TRỌNG ĐIỂM)

Salary: Negotiable
Posted 4 days ago
[TAM SƠN] HN - CRM EXECUTIVE (PRESITAGE CLIENT)/ CHUYÊN VIÊN CRM (KHÁCH HÀNG TRỌNG ĐIỂM)
New

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.