Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TAM SON] HN - Field Force Executive (Chuyên viên phát triển thị trường)

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Maximize sell-out amount/quantity/ activities by cooperating with Sales-In & Acting Marketing team.

Tối đa hóa số lượng/số lượng/hoạt động bán hàng bằng cách hợp tác với nhóm Bán hàng & Tiếp thị.

- Manage effect of display (shopfront/booth) including up-country provinces.
Quản lý hiệu quả trưng bày (shopfront/booth) tại các tỉnh thành nội địa.

- Implement promotion or demo with internal dealer sales staffs to get smooth sales communication with end-user/sub-dealer.
Triển khai chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mẫu với nhân viên bán hàng của đại lý nội bộ để đảm bảo kênh giao tiếp với người dùng cuối/đại lý phụ.

- Analyze sell-out market data & activity report to Manager by weekly or daily (urgent cases).
Phân tích dữ liệu thị trường bán ra & báo cáo hoạt động cho Quản lý hàng tuần hoặc hàng ngày (trường hợp khẩn cấp)

- Collaborate with relative departments like Retail/CRM/Marketing/Training/Accounting/Logistic.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như Bán lẻ/CRM/Tiếp thị/Đào tạo/Kế toán/Logistic.

- Other jobs that assigned by Wholesales Manager.
Các công việc khác do Trưởng phòng Bán sỉ giao.

Job Requirement

Knowledge & Qualification

 • 2- 5 years working experience in wholesales, preferably within electric, field force or realated./Có 2-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán sỉ, ưu tiên kinh nghiệm là trong ngành điện tử, kinh nghiệm nhân viên kinh doanh thị trường hoặc có liên quan.
 • Be flexible i.e. able to work shift hours, weekends and public holidays when required/Linh hoạt, có thể làm việc theo ca, cuối tuần và ngày lễ khi có nhu cầu

Skills

 • Commercial mindset/ Tư duy thương mại
 • Result and customer oriented/ Hướng đến kết quả và khách hàng
 • Strong competitive attitude/ Thái độ cạnh tranh mạnh mẽ
 • Be responsible, trustworthy and hardworking/ Có trách nhiệm, đáng tin cậy và chăm chỉ

Core Competencies

 • Problem solving skills/ Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Good communication skill/ Kỹ năng giao tiếp
 • Leadership skill/ Kỹ năng lãnh đạo
 • Ability to organize and manage people/ Khả năng tổ chức và quản lý con người
 • Analytical skills/ Kỹ năng phân tích
 • Demonstrated ability to manage multiple, competing priorities and deadline/ Thể hiện khả năng quản lý sự ưu tiên, cạnh tranh và deadlines.
 • Hands on computer knowledge of MS office/ Có kiến thức vi tính về MS Office

Similar Jobs

[TAM SƠN] HN - Sales Online/ Nhân Viên Bán Hàng Online

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND
Posted 6 days ago
[TAM SƠN] HN - Sales Online/ Nhân Viên Bán Hàng Online
New

[TAM SON] HN - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Ngành hàng Trang trí Nội Thất Cao Cấp)

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
[TAM SON] HN - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Ngành hàng Trang trí Nội Thất Cao Cấp)

[HN/HCM] TAM SƠN GEN Z PIONEER - FRESHER RECRUITMENT PROGRAM

Salary: Competitive
Posted 14 days ago
[HN/HCM] TAM SƠN GEN Z PIONEER - FRESHER RECRUITMENT PROGRAM

[HANOIA] - Nhân Viên Kĩ Thuật Điện

Salary: Competitive
Posted 14 days ago
[HANOIA] - Nhân Viên Kĩ Thuật Điện

[HANOIA] - Senior Sales & Trading Executive

Salary: Competitive
Posted 18 days ago
[HANOIA] - Senior Sales & Trading Executive

[TAM SƠN] HN - Senior Talent Management Executive/ Chuyên Viên Quản Trị Nhân Tài Cấp Cao

Salary: Negotiable
Posted 18 days ago
[TAM SƠN] HN - Senior Talent Management Executive/ Chuyên Viên Quản Trị Nhân Tài Cấp Cao

[TAM SON] HN - Store Manager (Thời Trang & Mỹ Phẩm Cao Cấp)

Salary: Competitive
Posted 21 days ago
[TAM SON] HN - Store Manager (Thời Trang & Mỹ Phẩm Cao Cấp)

[TAM SON] HN - Retail Brand Executive

Salary: Negotiable
Posted 24 days ago
[TAM SON] HN - Retail Brand Executive

[TAM SON] HN - Import-Export Executive

Salary: Negotiable
Posted 24 days ago
[TAM SON] HN - Import-Export Executive

[TAM SƠN] HN - Sales Online/ Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Trực Tuyến

Salary: Negotiable
Posted 34 days ago
[TAM SƠN] HN - Sales Online/ Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Trực Tuyến

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.