Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TAM SON] HN - Import-Export Executive

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Make documents related to import and export of 4 brands

Làm chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu 4 thương hiệu

 • Declare import and export customs declarations on Vnaccs software          

Khai tờ khai hải quan xuất nhập khầu trên phần mềm Vnaccs

 • Prepare documents, pay taxes for all non-commercial shipments via CPN (Fedex, DHL, UPS, TN

Chuẩn bị hồ sơ, nộp thuế cho tất cả các lô hàng phi mậu dịch qua CPN (Fedex, DHL, UPS, TNT …)

 • Prepare documents and work with state agencies on import permits: CITES, cultural and textile permits

Chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước về giấy phép nhập khẩu: CITES , giấy phép văn hóa và dệt may

 • Follow up the arrival schedule to notify warehouse department/store (flight, customs and domestic shipping)

Theo dõi lịch hàng về để thông báo tới BP kho/cửa hàng (chuyến bay, hải quan và vận chuyển nội địa)

 • Understand the import and export procedures, understand commercial law, incoterms conditions

Hiểu rõ các quy trình thủ tục xuất nhập khẩu, am hiểu luật thương mại, điều kiện incoterms

 • Responsible for temporary export / re-import procedures for repaired items

Chịu trách nhiệm làm thủ tục tạm xuất / tái nhập cho các mặt hàng sửa chữa

 • The dossier must be completed fully and on time related to the shipment progress

Hồ sơ phải hoàn chỉnh đầy đủ và đúng thời hạn liên quan đến tiến độ hàng về

 • Responsible for matching jobs and providing information to related departments: warehouse, accounting, retail, store

Chịu trách nhiệm khớp công viêc và cung cấp thông tin cho các BP liên quan: kho, kế toán, retail, cửa hàng

 • Be responsible for the accuracy of import and export customs documents

Chịu trách nhiệm về độ chính xác hồ sơ hải quan xuất nhập khẩu        

Job Requirement

 • University degree major (or higher level) in Foreign Trade, Import-Export, Logistics

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành (trở lên) chuyên ngành Ngoại thương, Xuất nhập khẩu

 • Minimum relevant experience of 3 years with a good knowledge of trade documentation mandatory

Kinh nghiệm liên quan tối thiểu 3 năm với kiến thức tốt về chứng từ thương mại bắt buộc

 • Good command in English is an advantage (Full qualification to directly work with foreign partnership by phone and email)

Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế (Đủ trình độ để làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài qua điện thoại và email)

 • Capture customs procedures for documentation of import/ export documents

Nắm bắt thủ tục hải quan để làm chứng từ XNK

Similar Jobs

[TAM SƠN] HN - Sales Online/ Nhân Viên Bán Hàng Online

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND
Posted 6 days ago
[TAM SƠN] HN - Sales Online/ Nhân Viên Bán Hàng Online
New

[TAM SON] HN - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Ngành hàng Trang trí Nội Thất Cao Cấp)

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
[TAM SON] HN - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Ngành hàng Trang trí Nội Thất Cao Cấp)

[HN/HCM] TAM SƠN GEN Z PIONEER - FRESHER RECRUITMENT PROGRAM

Salary: Competitive
Posted 14 days ago
[HN/HCM] TAM SƠN GEN Z PIONEER - FRESHER RECRUITMENT PROGRAM

[TAM SON] HN - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Mỹ Phẩm, Nước Hoa Cao Cấp)

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
[TAM SON] HN - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Mỹ Phẩm, Nước Hoa Cao Cấp)

[TAM SƠN] HN - Senior Talent Management Executive/ Chuyên Viên Quản Trị Nhân Tài Cấp Cao

Salary: Negotiable
Posted 19 days ago
[TAM SƠN] HN - Senior Talent Management Executive/ Chuyên Viên Quản Trị Nhân Tài Cấp Cao

[TAM SON] HN - Field Force Executive (Chuyên viên phát triển thị trường)

Salary: 15,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 19 days ago
[TAM SON] HN - Field Force Executive (Chuyên viên phát triển thị trường)

[TAM SON] HN - Store Manager (Thời Trang & Mỹ Phẩm Cao Cấp)

Salary: Competitive
Posted 21 days ago
[TAM SON] HN - Store Manager (Thời Trang & Mỹ Phẩm Cao Cấp)

[TAM SON] HN - Retail Brand Executive

Salary: Negotiable
Posted 24 days ago
[TAM SON] HN - Retail Brand Executive

[TAM SƠN] HN - Sales Online/ Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Trực Tuyến

Salary: Negotiable
Posted 34 days ago
[TAM SƠN] HN - Sales Online/ Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Trực Tuyến

[TAM SƠN] HN - Digital Marketing Executive

Salary: Competitive
Posted 49 days ago
[TAM SƠN] HN - Digital Marketing Executive

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.