Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TAM SƠN] HN - Marcom Intern/ Thực Tập Sinh Marketing và Truyền Thông

Job Benefit

 • Allowances
 • Training & Development

Job Description

SCOPE OF WORK

1. Research and stay up-to-date on market information and communication trends
Nghiên cứu và cập nhật thông tin thị trường và xu hướng truyền thông

 • Observe and collect information on clients’ products and services.
  Quan sát và thu thập thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của khách hàng
 • Be well versed in all agencies’ systems/procedures and keep updated on marketing and communication trends.
  Thông thạo tất cả các hệ thống/ quy trình của đại lý và luôn cập nhật các xu hướng tiếp thị và truyền thông.
 • Keep the team fully abreast of all competitive advertising and press coverage of the brands, their competitors, and the market place.
  Giữ cho nhóm nắm bắt được đầy đủ tất cả các quảng cáo cạnh tranh và báo chí đưa tin về các thương hiệu, đối thủ cạnh tranh của họ và thị trường.

2. Act as the key coordinator of the Marcom team for client management and marketing/ communication execution
Đóng vai trò là điều phối viên chính của nhóm Marcom để quản lý khách hàng và thực hiện tiếp thị/ truyền thông

 • Ensure the superior quality service and experiential communications ideas are delivered timely and executed effectively to clients.
  Đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội và các ý tưởng truyền thông trải nghiệm được cung cấp kịp thời và thực thi hiệu quả cho khách hàng.
 • Be the main contact between the Marcom team and other internal departments (including operation and back office teams) to ensure the efficiency of all marketing and communication activities for clients/accounts.
  Là đầu mối liên hệ chính giữa nhóm Marcom và các bộ phận nội bộ khác (bao gồm cả nhóm vận hành và bộ phận hỗ trợ) để đảm bảo hiệu quả của tất cả các hoạt động tiếp thị và truyền thông cho khách hàng/ tài khoản.
 • Seek, work closely, and well manage suppliers on issues relating to the efficient administration of the accounts.
  Tìm kiếm, hợp tác chặt chẽ và quản lý tốt các nhà cung cấp về các vấn đề liên quan đến việc quản lý hiệu quả các tài khoản.
 • Take responsibility for invoice control/estimation and queries in liaison with the Marcom department and other departments.
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát / ước tính hóa đơn và các truy vấn trong mối liên hệ với bộ phận Marcom và các bộ phận khác.

3. Assist Marcom Manager during the execution:
Hỗ trợ Trưởng phòng trong quá trình thực hiện:

 • Assist individuals and team among Marcom team in the preparation of materials for clients’ meeting and regular reports.
  Hỗ trợ các cá nhân và nhóm trong nhóm Marcom trong việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp của khách hàng và các báo cáo thường xuyên.
 • Assist to formulate and implement effective communication to clients
  Hỗ trợ xây dựng và thực hiện giao tiếp hiệu quả với khách hàng.

4. Other administration tasks
Một số công việc quản lý khác

 • Communicate between clients and team to complete contracts, billings, pitching documents, etc.
  Giao tiếp giữa khách hàng và nhóm để hoàn thành hợp đồng, lập hóa đơn, tài liệu quảng cáo, v.v.
 • Deliver reports, analysis, and other tasks as requested
  Cung cấp báo cáo, phân tích và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu

Job Requirement

REQUIREMENTS:

 • BA degree in Communications, Advertising, Business, Marketing or related disciplines/ Bằng Cử nhân về Truyền thông, Quảng cáo, Kinh doanh, Tiếp thị hoặc các ngành liên quan
 • Knowledge of the high-end product market is an advantage/ Có kiến thức về thị trường sản phẩm High-end là một lợi thế
 • Fluent communication and presentation skills, both in verbal and in writin/ Kỹ năng giao tiếp và trình bày thông thạo cả bằng lời nói và văn bản
 • Desk research and analysis skills/ Kỹ năng phân tích và nghiên cứu
 • Fluency in both verbal and written English is preferred/ Ưu tiên sử dụng thành thạo cả tiếng Anh nói và viết
 • Organized and detail-oriented individual/ Cá nhân có tổ chức và định hướng chi tiết
 • Creative thinking, good communication, and motivation/ Tư duy sáng tạo, giao tiếp tốt, có động lực
 • Teamwork and responsibility/ Tinh thần đồng đội và trách nhiệm

Similar Jobs

[TAM SƠN] HN - Visual Merchandising Executive

Salary: Competitive
Posted 3 days ago
[TAM SƠN] HN - Visual Merchandising Executive
New

[TAM SƠN] HN - Marketing Executive (Metaphore)/ Chuyên viên Marketing

Salary: Negotiable
Posted 5 days ago
[TAM SƠN] HN - Marketing Executive (Metaphore)/ Chuyên viên Marketing
New

[TAM SON] HN - Store Manager/ Cửa hàng trưởng (Thời trang cao cấp)

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
[TAM SON] HN - Store Manager/ Cửa hàng trưởng (Thời trang cao cấp)

[TAM SON] HN - Translation Intern/Thực tập sinh dịch thuật Tiếng Anh (Part-time/Full-time)

Salary: 0 - 4,000,000 VND
Posted 11 days ago
[TAM SON] HN - Translation Intern/Thực tập sinh dịch thuật Tiếng Anh (Part-time/Full-time)

[TAM SON] HN - CASHIER AT STORE/ Nhân Viên Thu Ngân (Ngành hàng thời trang xa xỉ)

Salary: 10,000,000 - 15,000,000 VND
Posted 27 days ago
[TAM SON] HN - CASHIER AT STORE/ Nhân Viên Thu Ngân (Ngành hàng thời trang xa xỉ)

[TAM SON] HN - Customer Service Team Leader

Salary: Competitive
Posted 31 days ago
[TAM SON] HN - Customer Service Team Leader

[Hanoia] HN - Chuyên Viên Mỹ Thuật

Salary: Competitive
Posted 48 days ago
[Hanoia] HN - Chuyên Viên Mỹ Thuật

[HANOIA] - International Sales Manager

Salary: Competitive
Posted 19 days ago
[HANOIA] - International Sales Manager

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.