Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Sales Online/ Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Trực Tuyến

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Advise customers on product features, prices, promotions, phone, facebook, nick chat, fanpage….

          Tư vấn cho khách hàng về tính năng của sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mại, điện thoại, facebook, nick chat, fanpage….

 • Do customer care including call, text or send inbox to thank customers

           Chăm sóc khách hàng, gọi điện, nhắn tin hoặc gửi inbox cảm ơn khách hàng

 • Coordinate with the Store, Logistics department to deliver and process and support customers in accordance with regulations/ company policies

           Phối hợp với Cửa hàng, bộ phận Kho vận để giao hàng và xử lý và hỗ trợ khách hàng theo đúng quy định / chính sách của công ty

 • Do call reports, target, number of orders, daily customer support, make payment request...

          Báo cáo cuộc gọi, target, số lượng đơn hàng, lượt khách hàng hỗ trợ hàng ngày, làm đề nghị thanh toán…

Job Requirement

1. Core Competencies

 • Self-oriented/ Định hướng cá nhân
 • Positive thinking/ Suy nghĩ tích cực
 • Self-management/ Chủ động
 • Quick adaption/ Thích ứng nhanh

2. Skills

 • Exellence of MS office/ Kỹ năng MS office xuất sắc
 • Good interpersonal, communication and teamwork skills/ Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc
 • Problem-solving skill & Convincing skill/ Kỹ năng giải quyết vấn đề & Kỹ năng thuyết phục
 • Proficiency English skills are a must/ Thành thạo Tiếng anh

3. Knowledge & Qualificaion

 • Graduate from college, university, majoring in economics, business administration...

          Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh ...

 • Minimum work experience in the same position: 01 year in online sales, Telesale, Customer care

           Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tối thiểu: 01 năm về bán hàng online, Telesale, Chăm sóc khách hàng

 • Be able to work in shifts: 08:30 - 18:00; 13:30 – 21:00, can work on weekends (Work from home on weekends)

          Có khả năng làm được theo ca: 08h30 – 18h00; 13h30 – 21h00, làm được cuối tuần (Cuối tuần làm tại nhà)

 • Sensitivity, ability to grasp customer psychology

           Nhạy bén, có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng

Similar Jobs

[TAM SON] HN - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang, Nội Thất Cao Cấp)

Salary: Negotiable
Posted 11 days ago
[TAM SON] HN - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang, Nội Thất Cao Cấp)

Marketing Executive (Metaphore)/ Chuyên viên Marketing (Ra Tết đi làm)

Salary: Negotiable
Posted 18 days ago
Marketing Executive (Metaphore)/ Chuyên viên Marketing (Ra Tết đi làm)

[TAM SON] HN - Store Manager (Thời Trang & Mỹ Phẩm) - Ra tết đi làm

Salary: Competitive
Posted 18 days ago
[TAM SON] HN - Store Manager (Thời Trang & Mỹ Phẩm) - Ra tết đi làm

[TAM SON - HN] - Import-Export Executive/ Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (Ra tết đi làm)

Salary: Negotiable
Posted 30 days ago
[TAM SON - HN] - Import-Export Executive/ Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (Ra tết đi làm)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.