Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TAM SƠN] HN - Senior Property Management & Site Development Executive/ Chuyên viên quản lý tài sản & phát triển mặt bằng cấp cao

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 

1. Mua bán

 • Phụ trách và xử lý các yêu cầu mua hàng liên quan đến công cụ dụng cụ, trang thiết bị, máy móc, tài sản... như triển khai và thực hiện mua bán, bàn giao các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc, tài sản đến các bộ phận/ cửa hàng. (Trừ văn phòng phẩm và các đồ thiết yếu của văn phòng/cửa hàng như đồ lễ, đồ ăn...)
 • Gửi yêu cầu đặt hàng, mua hàng với các nhà cung cấp, cũng như tiến hành, trì hoãn và hủy bỏ.
 • Kiểm soát chất lượng và giao hàng kịp thời đến các bộ phận/ cửa hàng.
 • Thu thập các tài liệu hỗ trợ từ các nhà cung cấp và hoàn thành hồ sơ thanh toán để chuyển cho phòng kế toán để thực hiện thanh toán đúng hạn cho các nhà cung cấp, giao nhận.
 • Chuẩn bị báo cáo về mua hàng, chi phí.
 • Mua các vật tư để tồn kho chuẩn bị cho việc thay thế, theo dõi mức tồn kho và đặt hàng khi cần thiết, hợp tác với bộ phận kho.

2. Kiểm soát chất lượng hàng hóa, bảo trì, thay thế kịp thời

 • Rà soát định kỳ và phối hợp với các phòng ban về chất lượng hàng hóa cung cấp.
 • Phân loại dịch vụ bảo dưỡng thuê ngoài hoặc tự làm.
 • Lên danh sách các nhà thầu , nhà cung cấp cho các dịch vụ thuê ngoài.
 • Tiến hành bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị theo từng địa điểm.
 • Kết họp với kế toán phần nghiệm thu thanh toán (yêu cầu các mẫu nghiệm thu chất lượng).
 • Thông báo và phối hợp với các bộ phận/ cửa hàng lịch bảo dưỡng định kỳ.
 • Báo cáo, theo dõi, định lượng các khấu hao về tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ định kỳ để có kế hoạch thay mới, sửa chữa kịp thời cho văn phòng và cửa hàng.
 • Lên danh sách các loại thiết bị, vật tư hay hỏng thường xuyên, cần thay thế. Thay mới/sửa chữa các công cụ dụng cụ, trang thiết bị, tài sản nếu có phát sinh đột xuất.

3. Tìm kiếm phát triển mặt bằng

 • Chủ động lựa chọn các địa điểm sau khi nhận yêu cầu của quản lý.
 • Khảo sát các thông tin liên quan đến địa điểm, vị trí, quy mô, giá thuê, các điều kiện đi kèm như tình trạng dân cư xung quanh khu vực (thuộc khu dân trí cao hay khu lao động...)
 • Thực hiện khảo sát giá thuê mặt bằng khu vực theo bảng khảo sát giá.
 • Thực hiện tiếp cận các mặt bằng đủ tiêu chí nằm trong kế hoạch.
 • Chuẩn bị các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc ký kết, mua bán/ sửa chữa mặt bằng.

4. Đầu tư mới ban đầu

 • Thực hiện việc triển khai kế hoạch đầu tư mới ban đầu sau khi nhận được yêu cẩu của quản lý.
 • Thực hiện quá trình xây dựng, mua sắm tài sản
 • Hoàn thiện, bàn giao và báo cáo hiệu quả công việc

5. Đầu tư lại cửa hàng

 • Thực hiện tuân thủ theo quy định của Hãng về thời gian đầu tư mới lại cửa hàng
 • Triển khai đầu tư lại cửa hàng như quy trình đầu tư mới ban đầu.

6. Theo dõi chi phí hàng tháng của các cửa hàng (các chi phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước...)

7. Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • Trình độ tiếng Anh tốt.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về hoạt động mua hàng.
 • Hiểu biết về nguyên tắc mua hàng và quy trình mua thương mại.

Similar Jobs

[TAM SƠN] HN - Maintainance Staff/ Nhân Viên Bảo Trì

Salary: Negotiable
Posted 19 days ago
[TAM SƠN] HN - Maintainance Staff/ Nhân Viên Bảo Trì

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.