Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

[TAM SƠN] HCM - Admin Officer/ Nhân viên hành chính (Thời vụ 6 tháng)

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Đào tạo
  • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Tam Son International JSC is a member of the Openasia Group, a multi-industry investment group established in 1994 in Vietnam.

Established in 2005, Tam Son serves as a bridge between the elite class in Vietnam and global luxury brands, celebrating creativity and values deeply rooted in craftsmanship. With a reputation built overtime, Tam Son continually expands its brand portfolio, asserting a strong position in the fields of Fashion, Watches & Jewelry, Lifestyle and Beauty. Gradually, Tam Son evolves into a curator of premium experiences, honoring beauty and becoming our customers’ companion to discover inspiration.

For more information, please visit: https://career.openasiagroup.com/


1. Receptionist/ Công việc lễ tân

- Answer the phone when there is an incoming phone call/ Trực điện thoại (nghe/trả lời) khi có điện thoại gọi đến

- Support departments (pick-up, reception, car booking, restaurant, hotel… when required)/ Hỗ trợ các phòng ban (đón, tiếp khách, đặt xe, nhà hàng, khách sạn..khi có yêu cầu)

- Do BOD tasks: making tea for the Director, food... / Một số các công việc hỗ trợ BOD: pha trà cho Giám đốc, đồ ăn...

- Arrange documents and equipment in the reception area neat and orderly/ Sắp xếp tài liệu, trang thiết bị khu vực lễ tân gọn gàng, ngăn nắp

- Send letters and documents to customers, partners... / Gửi thư, tài liệu cho khách hàng, đối tác…

2. Shopping and payment/ Mua sắm và thanh toán

- Procurement monthly or when there is a request from the department, department, distribution and tracking in the file (buying stationery, buying supermarket supplies, items on demand ...) and when a new store opens/ Mua sắm đồ định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu phát sinh của các bộ phận, phòng ban, cấp phát theo dõi vào file (mua văn phòng phẩm, mua đồ siêu thị, các đồ dùng theo yêu cầu...) và khi có cửa hàng mới mở

- Procurement of other machines: inventory machines, cash counters, code scanners... (suggestions of stores, accountants...)/ Mua sắm máy móc khác: máy kiểm kê, máy đếm tiền, máy quét mã... (đề xuất của cửa hàng, kế toán...) 

- Follow up the issuance/new sewing of security uniforms/sales staff periodically and upon request/ Theo dõi cấp phát/may mới đồng phục bảo vệ/ nhân viên bán hàng định kỳ và khi có yêu cầu

- Make payment proposal with partners: telecommunications, fast delivery, laundry, cleaning, air tickets, stationery, supermarket goods, uniforms protection, drinking water,.. Làm đề nghị thanh toán với các bên đối tác : viễn thông, chuyển phát nhanh, giặt là, vệ sinh, vé máy bay, văn phòng phẩm, đồ siêu thị, đồng phục, nước uống,... 

- Arrange to order more tables, chairs, shelves ... for new employees or when required by departments/ Bố trí order thêm bàn ghế, kệ tủ …cho nhân viên mới hoặc khi có yêu cầu của các phòng ban

3. Other tasks/ Công việc khác

- Install Grab and manage Grab company account, monthly check and share expenses individually/ Cài đặt Grab và quản lý tài khoản Grab công ty, hàng tháng check và phân chia chi phí từng cá nhân 

- Manage and monitor equipment and machinery at the office/stores: call to change toner for copier, printer. Quản lý theo dõi các trang thiết bị, máy móc tại văn phòng/cửa hàng: gọi thay mực máy photocopy, máy in…

- Register a landline phone number, internet for new stores and hotline when required/ Đăng ký số điện thoại cố định, internet cho cửa hàng mới và hotline khi có yêu cầu

- Renew internet, web domains for ecom stores or departments/ Gia hạn internet, tên miền web cho các cửa hàng hoặc bộ phận ecom

- Make weekly meeting minutes when there is room meeting/ Làm biên bản họp hàng tuần khi có cuộc họp phòng

- Arrange cleaning schedule at stores (periodically and when arising)/ Bố trí lịch vệ sinh tại các cửa hàng (định kỳ và khi có phát sinh)

- Prepare logistics when the company / office has holidays, anniversaries, parties at the office: order food, arrange cleaning ... support with the team/ Chuẩn bị hậu cầu khi công ty/văn phòng có ngày lễ, kỉ niệm, liên hoan tại văn phòng: gọi đồ ăn, bầy biện dọn dẹp...hỗ trợ cùng team

- Support logistics for sales of the company such as Private sale, Internal sale/ Hỗ trợ hậu cần các đợt bán sale của công ty như Private sale, Internal sale 

- Other tasks assigned when necessary/emerging/ Các công việc khác được giao khi cần thiết/phát sinh 

Yêu Cầu Công Việc

1. Communication/ Giao tiếp

- Listen, care and understand what others have to say and need support/ Lắng nghe, quan tâm và hiểu những gì người khác nói và cần hỗ trợ

- Know how to communicate with people outside the organization, partners, authorities. Biết giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đối tác, chính quyền…

2. Manipulation skills/ Kỹ năng thao tác

- Organize work in a scientific and effective way/ Sắp xếp công việc một cách khoa học, hiệu quả

- Pay attention to every little detail during the working process/ Cẩn thận từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc

- Office IT proficiency/ Ứng dụng tin văn phòng tốt

3. Working attitude/ Phong cách thái độ làm việc

- Willing to accept responsibility and challenge/ Sẵn sàng nhận trách nhiệm và thử thách

- Adaptability and flexibility to work/ Khả năng thích ứng và linh hoạt với công việc

- Honest, dynamic, creative, responsible for work/ Trung thực, năng động, sáng tạo có trách nhiệm với công việc 

- Perseverance, perseverance in the face of challenges/ Kiên trì, bền bỉ đối mặt với thử thách 

4. Knowledge & Qualification/ Kiến thức & Trình độ

- At least 2 - 3 years of experience in office administration, human resources, or related fields/ Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm hành chính văn phòng, nhân sự hoặc các vị trí liên quan

- Basic English proficiency/ Thành thạo Tiếng Anh cơ bản 

Việc Làm Tương Tự

[TAM SƠN] HCM - Retail Brand Manager/ Quản lý Bán lẻ

Mức Lương: Cạnh Tranh
Đăng tuyển 5 ngày trước
[TAM SƠN] HCM - Retail Brand Manager/ Quản lý Bán lẻ
Mới

[TAM SƠN] HCM - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Cao Cấp)

Mức Lương: Cạnh Tranh
Đăng tuyển 7 ngày trước
[TAM SƠN] HCM - Sales Staff (Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Cao Cấp)

[TAM SƠN] HCM - Accounting Intern/ Thực tập sinh Kế toán

Mức Lương: 0 - 4,000,000 VNĐ
Đăng tuyển 7 ngày trước
[TAM SƠN] HCM - Accounting Intern/ Thực tập sinh Kế toán

[TAM SƠN] HCM - Delivery & Transportation Staff/ Nhân viên kho - vận chuyển

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 13 ngày trước
[TAM SƠN] HCM - Delivery & Transportation Staff/ Nhân viên kho - vận chuyển

[TAM SƠN] HCM - Visual Merchandiser Executive/ Chuyên viên Trưng bày Sản phẩm

Mức Lương: Cạnh Tranh
Đăng tuyển 14 ngày trước
[TAM SƠN] HCM - Visual Merchandiser Executive/ Chuyên viên Trưng bày Sản phẩm

[TAM SƠN] HCM - Marcom Lead/ Trưởng nhóm Marketing và Truyền Thông

Mức Lương: Cạnh Tranh
Đăng tuyển 18 ngày trước
[TAM SƠN] HCM - Marcom Lead/ Trưởng nhóm Marketing và Truyền Thông

[TAM SƠN] HCM - Senior Marcom Executive/ Chuyên viên Marketing & Truyền thông Cao cấp

Mức Lương: Cạnh Tranh
Đăng tuyển 18 ngày trước
[TAM SƠN] HCM - Senior Marcom Executive/ Chuyên viên Marketing & Truyền thông Cao cấp

[TAM SƠN] HCM - Nhân viên kho vận/ Warehouse staff - Bán lẻ

Mức Lương: Cạnh Tranh
Đăng tuyển 19 ngày trước
[TAM SƠN] HCM - Nhân viên kho vận/  Warehouse staff - Bán lẻ

[MARCEL] HCM - General Manager

Mức Lương: Cạnh Tranh
Đăng tuyển 13 ngày trước
[MARCEL] HCM - General Manager

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.